Samtaleterapi

• skam / tilbakeholdelse
• nedstemthet / uro
• fravær / lengsel / sinne
• ensomhet / menigsløshet
• tilknytning / isolasjon

Individualsamtaler, par- og gruppeterapi. Om du ønsker samarbeider jeg med din fastlege. Les mer

Veiledning

• endring / omstilling
• motivasjon / stagnasjon
• konflikt / relasjon
• støtte til helsearbeidere
• støtte til ledere/kulturbygging

For støtte til profesjonell og personlig utvikling. Kunnskapsformidling privat eller i samarbeid med din bedrift. Les mer

Kurs & undervisning

• Allmennspesialister
• Psykoterapeuter i klinikk
• Helsearbeidere 1. & 2. linj.
• Kunnskapsformidling/kurs

Kurs: Les mer

Siste artikkel  Les mer
Siste artikkel   Les mer
Siste artikkel 1 Les mer
Siste article 2 Les mer
Siste artikkel 3 Les mer
Siste artikkel 4 Les mer