Veiledning og undervisning.

Bevisstgjøring og økt selvinnsikt hjelper deg å bli en tydeligere leder og kollega. Jeg kan gi støtte til profesjonell- og personlig utvikling – privat eller i samarbeid med din bedrift.

Kunnskapsformidling, undervisning og veiledende samtaler støtter bevistgjøring av egne følelser, tanker og handlinger så du tydligere kan se deg selv, dine valg og hvordan situasjoner eller situasjoner styrer din rolle eller arbeidssituasjon.

Veiledningen og undervisningen er bygget på viten om at økt erkjennelse om deg selv skjer i relasjon med den eller de du er sammen med. Som oftest kommer de utfordringene du har i eget liv til uttrykk i møtet med meg som veileder. Dette gir oss en unik mulighet til å oppdage og utforske i trygge rammer hva du gjør og hva som skjer med deg i ulike situasjoner/relasjoner. Jeg er med andre ord ingen nøytral part men går deg i møte i et jeg-du forhold, for å bygge mer kunnskap om deg i relasjon til andre.

I veiledning er samtalen viktig, men ikke alltid nok. Hvis du vil endre noen av dine mønstre, kan det skje ved øvelser, rollespill og adferdseksperimentering. Vi søker endring gjennom økt bevisthet og ny erfaring i relasjon.

Jeg arbeider med:

  • Individualsamtaler
  • individualveiledning
  • gruppeveiledning

Mer om det humanistiske, eksistensielle menneskesyn, og den fenomenologiske metode.