Faglig oppdatering for allmennspesialister:

Sykemelding og psykoterapi ved lettere psykiske lidelser.

Nye tall fra NAV viser at sykefravær grunnet lettere psykiske lidelser, uspesifiserte psykiske symptomer eller uspesifiserte plager, fortsetter å øke. NAVs analyser viser at diagnosen situasjonsbetinget psykisk ubalanse innenfor kategorien lettere psykiske lidelser er raskest økende.
Vi vil gjerne invitere oss til et 30 minutters lunsjmøte hos dere for å samtale om samtidstypiske symptomer ved lettere psykiske lidelser.

   • Problemene og symptomene våre klienter kommer med endrer seg i takt med samtiden. Det krever at vi som behandlere må intervenere på en annen måte i dag enn det vi gjorde tidligere.
   • Hvordan behandle nye fenomen/utrykk knyttet til ICD-10 diagnosene angst, depresjon, affektive lidelser – som bl.a. viser seg som utmattelse, panikkangst, følelsesmessig nummenhet, ensomhet og uhensiktsmessige nett- og spillevaner – symptomer knyttet til enkelte menneskers uhensiktsmessige forsøk på å tilpasse seg en samtid de ikke finner trygghet i (Francesetti 2015, S. Lobb 2013, Bloom 2014).
   • Bruk av full sykemelding kan for enkelte pasienter paradoksalt være med å fremme isolasjon og forsterke uhensiktsmessige vaner, i stedet for å støtte pasientens behov for styrket tilhørighet og relasjonell kompetanse.
   • For å oppnå best mulige behandlingsresultater ønsker vi et effektivt tverrfaglig samarbeid for adekvat og presis psykoterapeutisk intervensjon ved lettere psykiske lidelser. Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer krever i tillegg at psykofarmakologisk behandling av depresjon/angstlidelser komplimenteres med psykoterapeutisk behandling – dette fordrer oppmerksomt samarbeid særlig for pasientgrupper som faller utenfor kategorien ‘rett til helsehjelp’ men som likevel blir sykemeldt over lengere tid.

Fellman : Aspestrand er en del av Sentrum psykoterapi & veiledning. Vi har lang erfaring i samarbeid med fastlege, DPS, NAV og arbeidsgiver for å gi psykoterapeutisk støtte for tilbakevending til arbeid og økt sosial- og relasjonell kompetanse. Helene Fellman underviser på Høyskolen i Lillehammer i utviklingspsykologi, spillevaner og sosialt arbeid. Rolf Aspestrand er veileder, psykoterapeut, sensor ved Høyskolen NGI med master i folkehelsevitenskap/samfunnsmedisin. De er begge gestalt psykoterapeuter, MNGF, og har spesialkompetanse innen psykopatologi og samtidstypiske lidelser. Vi bruker CORE (Clinical outcome assessment in routine evaluation) og Psykbase for forskning og evaluering av arbeidet. Vi ser fram til en kort introduksjon og samtale.

____________________________________________________

Gruppeterapi: Bevisstgjøring av deg selv sammen med andre. Start 14. mars 2016. Med Rolf Aspestrand.

Gruppen har 7+1 deltakere som møtes annenhver fredag, med oppstart 14. mars 12.00 – 15.00 i Rosenkrantz gate 10A.
I gruppeterapi kan du utforske hvordan du virker på dine omgivelser, og hvordan omgivelsene virker på deg. Vi tar utgangspunkt i dine og andre deltakeres behov og det som oppstår i relasjon mellom oss. I gruppen kan du erfare og utforske dine og andres reaksjonsmåter og bygge ny erfaring.

Dette er en ‘livsgruppe’ som fortsetter uten endelig sluttdato. Du binder deg til 6 ganger (av gangen). Etter 6 ganger kan du forplikte deg igjen, eller avslutte. Når en deltaker slutter, kan en ny begynne. Fullførte 6 ganger gir 18 timer godkjennt gruppeterapitimer.

For hvem:  Personer over 18 år med og uten terapierfaring.

NOK 700.- pr person pr gang første 6 ganger. Totalt 4200.- for oppstart 6 ganger. NOK 600.- pr person pr gang etter fullførte 6 timer. Total 3600.- for fortsettelse 6 ganger.

(Påmelding til høyre på siden.)


Gestaltterapi – praksis og teori. Mars 2016. Med Helen Fellman og Rolf Aspestrand.

For hvem: studenter ved NGI høyskolen. En fordypning i gestaltterapi teori – fortsåelse og praktisk erfaring innen psykoterapeutisk arbeid.

(Påmelding til høyre på siden.)

Påmelding: