Faglig oppdatering for allmennspesialister:

Sykemelding og psykoterapi ved lettere psykiske lidelser.

Nye tall fra NAV viser at sykefravær grunnet lettere psykiske lidelser, uspesifiserte psykiske symptomer eller uspesifiserte plager, fortsetter å øke. NAVs analyser viser at diagnosen situasjonsbetinget psykisk ubalanse innenfor kategorien lettere psykiske lidelser er raskest økende.

Vi invitere til et 30 minutters lunsjmøte hos oss eller dere for å samtale om samtidstypiske symptomer ved lettere psykiske lidelser.

  • Problemene og symptomene våre klienter kommer med endrer seg i takt med samtiden. Det krever at vi som behandlere må intervenere på en annen måte i dag enn det vi gjorde tidligere.
  • Hvordan behandle nye fenomen/utrykk knyttet til ICD-10 diagnosene angst, depresjon, affektive lidelser – som bl.a. viser seg som utmattelse, panikkangst, følelsesmessig nummenhet, ensomhet og uhensiktsmessige nett- og spillevaner – symptomer knyttet til enkelte menneskers uhensiktsmessige forsøk på å tilpasse seg en samtid de ikke finner trygghet i (Francesetti 2015, S. Lobb 2013, Bloom 2014).
  • Bruk av full sykemelding kan for enkelte pasienter paradoksalt være med å fremme isolasjon og forsterke uhensiktsmessige vaner, i stedet for å støtte pasientens behov for styrket tilhørighet og relasjonell kompetanse.

For å oppnå best mulige behandlingsresultater ønsker vi et effektivt tverrfaglig samarbeid for adekvat og presis psykoterapeutisk intervensjon ved lettere psykiske lidelser. Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer krever i tillegg at psykofarmakologisk behandling av depresjon/angstlidelser komplimenteres med psykoterapeutisk behandling – dette fordrer oppmerksomt samarbeid særlig for pasientgrupper som faller utenfor kategorien ‘rett til helsehjelp’ men som likevel blir sykemeldt eller sliter over lengere tid.

Sentrum psykoterapi & veiledning og Rolf Aspestrand har lang erfaring i samarbeid med fastlege, DPS, NAV og arbeidsgiver for å gi psykoterapeutisk støtte for å kunne bli eller tilbakevende til arbeid, samt for å styrke sosial- og relasjonell kompetanse.

____________________________________________________

LIVET ETTER ARBEIDSLIVET

 Pensjonisttilværelsen, som for noen starter ved fylte 62, eller tiden etter frivillig eller ufrivillig avslutning av arbeidslivet, kan by på et mulighetsrom for glede og godt samvær. Samtidig erfarer mange denne tiden som svært krevende – ikke minst over tid.

Utdanning, arbeidsliv og familieliv gir strukturer og forutsigbarhet som hjelper oss i hverdagen. Livet etter arbeidslivet utfordrer disse strukturene og rammer oss på ulikt vis. Noen finner tilstrekkelig støtte og mening, andre strever med tilhørighet, endring av identitet og selvopplevelse, og et redusert mulighetsrom til å få brukt opparbeidede evner og kapasitet.

Vi inviterer til refleksjon og støtte for ulike livserfaringer. Intensjonen er å være sammen om de gleder og utfordringer som preger våre liv etter arbeidslivet.

Se mer info her.

____________________________________________________

Veiledning på eget klinisk arbeid som psykolog/psykoterapeut

– med rom til faglig fordypning, samvær og personlig refleksjon.

Tid:  22-26 September 2024. Med Rolf Aspestrand

Er du relativt nyutdannet terapeut? Eller har for lite erfaring fra klinisk arbeid? Trenger du rom for refleksjon og veiledning på arbeidet og rollen som terapeut? Eller merker du belastninger over tid som bekymrer deg? Du er ikke alene.

Vi tilbringer seks dager sammen i Bolsena, Italia, for individuell veiledning i gruppe to ganger om dagen. Mellom øktene setter vi også av tid til frivillig meditasjon og yoga for økt kunnskap og bevisstgjøring om hvordan ulike klienter og situasjoner påvirker deg, og hvordan du selv påvirker feltene du arbeider i. Personlige erfaringer som påvirker ditt liv og arbeid kan derfor også være relevant tema i veiledning. Du trenger ikke tidligere erfaring i yoga eller meditasjon for å delta.

Dette er en mulighet for NGFs medlemmer i å dekke krav til faglig oppdatering. Samlingen vil bl.a. dekke PFO kravet til kategori A: veiledning på eget klinisk arbeid. Vi får en unik mulighet til å fordype oss i veiledning, klientarbeid og egen prosess, samtidig som jeg minner om at PFO timer til kategori A anbefales dekket kontinuerlig over tid, og ikke kun samlet under ett.

Den lille middelalderbyen ved Europas største vulkanske innsjø, åpner også opp for å kombinere veiledningen med ferie – om du reiser alene eller sammen med andre. For mer info: se her…

__________________________________________________

Gruppeterapi: Bevisstgjøring av deg selv sammen med andre. Start ny gruppe i april 2024. Med Rolf Aspestrand.

Gruppen har 7+1 deltakere som møtes annenhver fredag, med oppstart fredag 21. april 12.00 – 15.00 i Rosenkrantz gate 10A.
I gruppeterapi kan du utforske hvordan du virker på dine omgivelser, og hvordan omgivelsene virker på deg. Vi tar utgangspunkt i dine og andre deltakeres behov og det som oppstår i relasjon mellom oss. I gruppen kan du erfare og utforske dine og andres reaksjonsmåter og bygge ny erfaring.

Dette er en ‘livsgruppe’ som fortsetter uten endelig sluttdato. Du binder deg til 6 ganger (av gangen). Etter 6 ganger kan du forplikte deg igjen, eller avslutte. Når en deltaker slutter, kan en ny begynne. Fullførte 6 ganger gir 18 timer godkjennt gruppeterapitimer for søkere til NGI – høyskolen.

NOK 620.- pr person pr gang første 6 ganger.

(Påmelding til høyre på siden.)

________________________________________________

Åpen gruppe for deg som ikke definerer deg som heterofil.

 Mangfold og annerledeshet beskrives ofte som noe positivt, men kan for mange være krevende å leve ut og å leve med – ikke minst over tid.

Vi kan erfare gode liv, kjærlighet, glede og samvær, men også diskriminering, latterliggjøring, mobbing, ensomhet og utfordringer knyttet til HIV, PrEP, rus, vold og manglende tilhørighet.  Savner du et sted du kan snakke åpent og beskyttet om hvordan det påvirker deg å leve ditt liv? Vi inviterer til et rom for samvær, refleksjon og støtte for ulike livserfaringer. Intensjonen er å være sammen om de gleder og utfordringer som preger våre liv som ikke-heterofile.

Vi ønsker det skal være relativt uforpliktende å være med i denne gruppen. Derfor definerer vi den som åpen – det vil si du kan delta hver gang eller en gang. Du velger selv om vil si noe eller dele noe med gruppen. Du er uansett hjertelig velkommen til å være sammen med oss. Om du kommer håper vi likevel du prøver å bli der i de 2.5 timene gruppen varer – da det gjør det tryggere for de som delta. Tilbudet er gratis.

Det vil maksimum være syv deltakere i gruppen med ønsket om å skape en trygg og støttende ramme. Samtykke om taushetsplikt må signeres av alle deltakere. Se invitasjon: HER


Gestaltterapi – praksis og teori. Starter 19. Mars 2024. Med  Rolf Aspestrand.

For hvem: studenter ved NGI høyskolen.

En fordypning i gestaltterapi teori – fortsåelse og praktisk erfaring innen psykoterapeutisk arbeid. Vi tar utgangspunkt i sentrale fenomen innen klinisk psykoterapi og relaterer disse til gestaltterapi-teori og praksis.

Vi starter opp 19. mars kl. 15.00 – 17.30. Gruppen velger selv fokus og fordypning. Møter settes opp etter dette 2.hver uke (onsdager samme til) eller etter behov. Pris: 1085.- pr gang (2.5 timer).

Gi beskjed om du kommer, og velkommen!

____________________________

Terpigruppe for søkere til NGI høyskolen og veiledning av studenter starter mars/april 2024. Med Rolf Aspestrand

Ta kontakt for avtale og tidspunkt.

_______________________________

Livsstils-workshop: Å leve med HIV i 2024 – 17. og 18. april. Med Andres Lekanger og Rolf Aspestrand

I sammarbeid med HIV-Norge tilbringer en gruppe på 8 personer en helg (17/18 april 2022) på Soria Moria i Oslo, for å være sammen om utfordringer og gleder over sosialt liv, arbeidsliv, situasjoner og relasjoner som preger deg.  Intensjonen er å skape en trygg ramme for å kunne snakke åpent og å være sammen om erfaringerne våre. Taushetserklæring blir signert av alle deltakere.

Bli med! Tilbudet er gratis. For mer info ta kontakt.

(Påmelding til høyre på siden.)


Påmelding:

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *