Faglig oppdatering for allmennspesialister:

Sykemelding og psykoterapi ved lettere psykiske lidelser.

Nye tall fra NAV viser at sykefravær grunnet lettere psykiske lidelser, uspesifiserte psykiske symptomer eller uspesifiserte plager, fortsetter å øke. NAVs analyser viser at diagnosen situasjonsbetinget psykisk ubalanse innenfor kategorien lettere psykiske lidelser er raskest økende.

Vi vil gjerne invitere til et 30 minutters lunsjmøte hos dere for å samtale om samtidstypiske symptomer ved lettere psykiske lidelser.

  • Problemene og symptomene våre klienter kommer med endrer seg i takt med samtiden. Det krever at vi som behandlere må intervenere på en annen måte i dag enn det vi gjorde tidligere.
  • Hvordan behandle nye fenomen/utrykk knyttet til ICD-10 diagnosene angst, depresjon, affektive lidelser – som bl.a. viser seg som utmattelse, panikkangst, følelsesmessig nummenhet, ensomhet og uhensiktsmessige nett- og spillevaner – symptomer knyttet til enkelte menneskers uhensiktsmessige forsøk på å tilpasse seg en samtid de ikke finner trygghet i (Francesetti 2015, S. Lobb 2013, Bloom 2014).
  • Bruk av full sykemelding kan for enkelte pasienter paradoksalt være med å fremme isolasjon og forsterke uhensiktsmessige vaner, i stedet for å støtte pasientens behov for styrket tilhørighet og relasjonell kompetanse.

For å oppnå best mulige behandlingsresultater ønsker vi et effektivt tverrfaglig samarbeid for adekvat og presis psykoterapeutisk intervensjon ved lettere psykiske lidelser. Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer krever i tillegg at psykofarmakologisk behandling av depresjon/angstlidelser komplimenteres med psykoterapeutisk behandling – dette fordrer oppmerksomt samarbeid særlig for pasientgrupper som faller utenfor kategorien ‘rett til helsehjelp’ men som likevel blir sykemeldt eller sliter over lengere tid.

Sentrum psykoterapi & veiledning og Rolf Aspestrand har lang erfaring i samarbeid med fastlege, DPS, NAV og arbeidsgiver for å gi psykoterapeutisk støtte for tilbakevending til arbeid og økt sosial- og relasjonell kompetanse.

____________________________________________________

Veiledning på eget klinisk arbeid som gestaltterapeut

– med rom for samvær, refleksjon og meditativ yoga.

Tid: Du kan velge mellom to alternativer: A: 24. – 29. juni 2019 og B: 7. – 12. oktober 2019

Er du relativt nyutdannet gestaltterapeut? Eller har for lite erfaring fra klinisk arbeid? Trenger du rom for refleksjon og veiledning på arbeidet og rollen som terapeut? Eller merker du belastninger over tid som bekymrer deg? Du er ikke alene.

Vi tilbringer seks dager sammen i Bolsena, Italia, for individuell veiledning i gruppe to ganger om dagen. Dette kombineres med meditasjon og yoga for økt kunnskap og bevisstgjøring om hvordan ulike klienter og situasjoner påvirker deg, og hvordan du selv påvirker feltene du arbeider i. Personlige erfaringer som påvirker ditt liv og arbeid kan derfor også være relevant tema i veiledning. Du trenger ikke tidligere erfaring i yoga eller meditasjon for å delta.

Dette er en mulighet for NGFs medlemmer i å dekke krav til faglig oppdatering. Samlingen vil bl.a. dekke PFO kravet til kategori A: veiledning på eget klinisk arbeid. Vi får en unik mulighet til å fordype oss i veiledning, klientarbeid og egen prosess, samtidig som jeg minner om at PFO timer til kategori A anbefales dekket kontinuerlig over tid, og ikke kun samlet under ett.

Den lille middelalderbyen ved Europas største vulkanske innsjø, åpner også opp for å kombinere veiledningen med ferie – om du reiser alene eller sammen med andre. For mer info: se her…

__________________________________________________

Gruppeterapi: Bevisstgjøring av deg selv sammen med andre. Start 14. mars 2019. Med Rolf Aspestrand.

Gruppen har 7+1 deltakere som møtes annenhver fredag, med oppstart 14. mars 12.00 – 15.00 i Rosenkrantz gate 10A.
I gruppeterapi kan du utforske hvordan du virker på dine omgivelser, og hvordan omgivelsene virker på deg. Vi tar utgangspunkt i dine og andre deltakeres behov og det som oppstår i relasjon mellom oss. I gruppen kan du erfare og utforske dine og andres reaksjonsmåter og bygge ny erfaring.

Dette er en ‘livsgruppe’ som fortsetter uten endelig sluttdato. Du binder deg til 6 ganger (av gangen). Etter 6 ganger kan du forplikte deg igjen, eller avslutte. Når en deltaker slutter, kan en ny begynne. Fullførte 6 ganger gir 18 timer godkjennt gruppeterapitimer.

For hvem:  Personer over 18 år med og uten terapierfaring.

NOK 700.- pr person pr gang første 6 ganger. Totalt 4200.- for oppstart 6 ganger. NOK 600.- pr person pr gang etter fullførte 6 timer. Total 3600.- for fortsettelse 6 ganger.

(Påmelding til høyre på siden.)


Gestaltterapi – praksis og teori. Mars 2019. Med  Rolf Aspestrand.

For hvem: studenter ved NGI høyskolen. En fordypning i gestaltterapi teori – fortsåelse og praktisk erfaring innen psykoterapeutisk arbeid.

(Påmelding til høyre på siden.)

Påmelding: