Akademisk bakgrunn:

Master i samfunnsmedisin/folkehelsevitenskap (M.P.H), Boston University, School of Medicine.
Master i kommunikasjonsvitenskap og konfliktløsing (M.Sc.) Boston University, School of Communication.
Siviløkonom*, University of San Francisco, Department for Business Administration.
*Godkjent og akkreditert fra Handelshøyskolen i Bergen.

Sertifisering fra:
Institutt for Psykoterapi, København, Danmark.
Psychopathology and Contemporary Disturbances, Instituto di Gestalt, Roma, Italy.
European Certificate of Psychotherapy, European Association of Psychotherapy,Wien, Østerike*.
Certificate of Epidemiologi,  Tufts University, The New England Epidemiology Institute.
Gestaltterapi grunn- og etterutdanning, vitnemål, Norsk Gestalt Institutt, Høgskolen, Oslo, MNGF.
MBT (Mentaliseringsbasert terapi), Institutt for Mentalisering, Oslo.
Spesialisering i klinisk supervision (veiledning) , Instituto di Gestalt, Roma, Italy.
Sertifisert og godkjent veileder fra NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening) og GPO (gestaltpraktiserende i organisasjoner).

Se en mer detaljert CV lenger ned på siden.

Medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).
Medlem av Europeisk Forbund for Psykoterapi (EAP).
Styremedlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF).

*Som sertifisert gestaltpsykoterapeut fra NGF, EAGT og European Association of Psychotherapy (EAP), forpliktes jeg til minimum 75 timer profesjonell faglig oppdatering (PFO), inkludert regelmessig veiledning av en MNGF-godkjent veileder, innenfor de siste 3 år. Mer om kvalitetssikring, forsikrings- og klageordning via linkene nedenfor.

Yrkeserfaring:

Leder kontorfellesskapet Sentrum psykoterapi & veiledning. Har 16 års erfaring innen samtaleterapi, parterapi, gruppe- og familieterapi, samt veiledning og de-briefing for 1. og 2. linje tjenesten innen barnevern, ambulerende tjenester – psykisk helse. Jeg gir veiledning til helsearbeidere og ledere i offentlige og private bedrifter, og de-briefing og oppfølging av ansatte i ulike internasjonale bistandsorganisasjoner.

Ni års ledererfaring i kommunikasjon og organisasjonsendringe fra FN-systemet. De siste fire årene i FN jobbet jeg som nordisk kommunikasjonsdirektør og visedirektør for UNDP (FNs utviklingsprogram). Felterfaring fra 16 land. Var bl.a. med å lede den avsluttende del av UNDPs gjennomgripende reform som involverte 3500 ansatte i 166 land.

Jeg har ved siden av egen praksis vært engasjert som prosjektleder for kvalitetssikring av Helseutvalgets samtale- og veiledningstilbud, gruppeveileder i en rekke private og offentlige bedrifter (inkludert Barnevernet, Hiv-Norge, Afghanistankomiteen, NORAD, UD). Jeg har miljøterapeutisk erfaring fra behandlingsteam i Boenheten (privat barnevernstiltak i Oslo), regionalavdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål Sykehus, og sikkerhetsavdelingen, Blakstad Sykehus.

Jeg er styremedlem i NGF med ansvar for profesjonell faglig oppdatering, og har i flere år vært ekstern sensor ved Høyskolen NGI.

Jeg er særlig inspirert av to av mine læremestre: psykiater og gestaltterapeut Gianni Francesetti, og hans forskning rundt psykopatologi som del av individets tilpassing for å kontakte omgivelsene. Les mer: Pain and Beauty.
Og psykologspesialist og gestaltterapeut Margherita Spagnouolo Lobb, og hennes beskrivelse av sammenhengen mellom samtiden vi lever i og psykiske lidelser. Ler mer: Contemporary Distubances.

Psykiater Giovanni Solonia’s klinisk arbeid i relasjonell dynamikk innen feltet personlighetsfortyrrelser er inspirerende lesing. Les mer: Borderline språk og dynamik.

Min CV.

Utvalg av egne artikler/kronikker:

artikkel Ensomhet i Coronaens tid.
artikkel Borderline-språk i klinisk psykoterapi.
artikkel Psychotherapy in Post Modern Society.
artikkel Fra psykopatologi til kreativ tilpasning.
artikkel Et tilgjengelig psykisk helsetilbud.
artikkel Tåler vi mangfold og kompleksitet.
artikkel Forbruket eksploderer – er dette utvikling?
artikkel Vekst uten utvikling – vi velger selv.
artikkel Fattigdom – ja takk.