Akademisk bakgrunn:

Master i samfunnsmedisin/folkehelsevitenskap (M.P.H), Boston University, School of Medicine.
Master i kommunikasjonsvitenskap og konfliktløsing (M.Sc.) Boston University, School of Communication.
Siviløkonom*, University of San Francisco, School of Business Administration.
*Godkjent og akkreditert fra Handelshøyskolen i Bergen.

Institutt for Psykoterapi, København, Danmark.
Psychopathology and Contemporary Disturbances, Instituto di Gestalt, Roma, Italy.
European Certificate of Psychotherapy, European Association of Psychotherapy,Wien, Østerike*.
Certificate of Epidemiologi,  Tufts University, The New England Epidemiology Institute.
Gestaltterapi grunn- og etterutdanning, vitnemål, Norsk Gestalt Institutt, Høgskolen, Oslo, MNGF.
MBT (Mentaliseringsbasert terapi), Institutt for Mentalisering, Oslo.
Spesialisering i klinisk supervision (veiledning) , Instituto di Gestalt, Roma, Italy.

Se en mer detaljert CV lenger ned på siden.

Medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).
Medlem av Europeisk Forbund for Psykoterapi (EAP).
Styremedlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF).

*Som sertifisert gestaltpsykoterapeut fra European Association of Psychotherapy (EAP), forpliktes jeg til minimum 75 timer profesjonell faglig oppdatering (PFO), inkludert regelmessig veiledning av en MNGF-godkjent veileder, innenfor de siste 3 år. Mer om kvalitetssikring, forsikrings- og klageordning via linkene nedenfor.

Yrkeserfaring:

Leder av Sentrum psykoterapi & veiledning med 14 års erfaring innen individualsamtaler, parterapi og familieterapi, samt veiledning og de-briefing for 1. og 2. linje tjenesten innen barnevern, ambulerende tjenester – psykisk helse og rus. Jeg gir veiledning til helsearbeidere og ledere i offentlige og private bedrifter, og de-briefing og oppfølging av ansatte i ulike internasjonale bistandsorganisasjoner.

Ni års ledererfaring i kommunikasjon og organisasjonsendringe fra FN-systemet. De siste fire årene i FN jobbet jeg som nordisk kommunikasjonsdirektør og visedirektør for UNDP (FNs utviklingsprogram). Felterfaring fra 16 land. Var bl.a. med å lede den avsluttende del av UNDPs gjennomgripende reform som involverte 3500 ansatte i 166 land.

Jeg har ved siden av egen praksis vært engasjert som prosjektleder for kvalitetssikring av Helseutvalgets samtale- og veiledningstilbud, gruppeveileder i en rekke private og offentlige bedrifter. Jeg har miljøterapeutisk erfaring fra behandlingsteam i Boenheten (privat barnevernstiltak i Oslo), regionalavdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål Sykehus, og sikkerhetsavdelingen, Blakstad Sykehus.

Jeg er styremedlem i NGF med ansvar for profesjonell faglig oppdatering, og har i flere år vært ekstern sensor ved Høyskolen NGI.

Jeg er særlig inspirert av to av mine læremestre: psykiater og gestaltterapeut Gianni Francesetti, og hans forskning rundt psykopatologi som del av individets tilpassing for å kontakte omgivelsene. Les mer: Pain and Beauty.
Og psykologspesialist og gestaltterapeut Margherita Spagnouolo Lobb, og hennes beskrivelse av sammenhengen mellom samtiden vi lever i og psykiske lidelser. Ler mer: Contemporary Distubances.

Psykiater Giovanni Solonia’s klinisk arbeid i relasjonell dynamikk innen feltet personlighetsfortyrrelser er inspirerende lesing. Les mer: Borderline språk og dynamik.

Min CV.

Utvalg av egne artikler/kronikker:

artikkel Borderline-språk i klinisk psykoterapi.
artikkel Psychotherapy in Post Modern Society.
artikkel Fra psykopatologi til kreativ tilpasning.
artikkel Et tilgjengelig psykisk helsetilbud.
artikkel Tåler vi mangfold og kompleksitet.
artikkel Forbruket eksploderer – er dette utvikling?
artikkel Vekst uten utvikling – vi velger selv.
artikkel Fattigdom – ja takk.