Akademisk bakgrunn:

Master i samfunnsmedisin/folkehelsevitenskap (M.P.H), Boston University, School of Medicine.
Master i kommunikasjonsvitenskap og konfliktløsing (M.Sc.) Boston University, School of Communication.
Siviløkonom*, University of San Francisco, Department for Business Administration.
*Godkjent og akkreditert fra Handelshøyskolen i Bergen.

Sertifisering fra:
Certificate of Epidemiologi,  Tufts University, The New England Epidemiology Institute.
MBT (Mentaliseringsbasert terapi), Institutt for Mentalisering, Oslo.
International Certificate Programme in Psychopathology. Ipsig/University of Torino, Department of Psychology.
Institutt for Psykoterapi, København, Danmark.
Psychopathology and Contemporary Disturbances, Instituto di Gestalt, H.C.C. International Training, Roma, Italy.
European Certificate of Psychotherapy, European Association of Psychotherapy,Wien, Østerike*.
Spesialisering i klinisk supervision (veiledning) , Instituto di Gestalt, Roma, Italy.
Gestaltterapi grunn- og etterutdanning, vitnemål, Norsk Gestalt Institutt, Høgskolen, Oslo, MNGF.
Sertifisert og godkjent veileder fra NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening) og GPO (gestaltpraktiserende i organisasjoner).

Se en mer detaljert CV lenger ned på siden.

Medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).
Medlem av Europeisk Forbund for Psykoterapi (EAP).
Styremedlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF)

Jeg er psykoterapeut og veileder – ikke psykolog. Forskjellene er bl.a. at tjenesten ikke faller inn under ‘retten til nødvendig helsehjelp’ og utløser ingen refusjon. Min utdannelse er fra utlandet og sorterer ikke inn under den norske psykologutdanningen. Boston University School of Medicine/School of Communications, og The New England Epidemiology Institute er i USA offentlig godkjent for spesialisering innen psykiatri og psykologi. Spesialisering innen psykopatologi (psykiske lidelser DSM/ICD), psykoterapi og samtidslidelser fra Danmark: Institutt for psykoterapi, og Italia: Scuola di specializzazione in Psicoterapia IpsiG og The Istituto HCC Human Communication Center di Gestalt – er offentlig akkrediterte og godkjente utdanninger  for spesialisering innen psykiatri og psykologi i Italia. Vidreutdanning fra Norge fra bl.a. Institutt for mentalisering (MBT) og NGI Høyskole (GT) godkjent av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning – offentlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

*Som sertifisert gestaltpsykoterapeut fra NGF, EAGT og European Association of Psychotherapy (EAP), forpliktes jeg til minimum 112 timer profesjonell faglig oppdatering (PFO), inkludert regelmessig veiledning av en MNGF-godkjent veileder, innenfor de siste 3 år. Mer om kvalitetssikring, forsikrings- og klageordning via linkene nedenfor.

Yrkeserfaring:

Leder kontorfellesskapet Sentrum psykoterapi & veiledning. Har 18 års erfaring innen samtaleterapi, parterapi, gruppe- og familieterapi, samt veiledning og de-briefing for 1. og 2. linje tjenesten innen barnevern, ambulerende tjenester – psykisk helse. Jeg gir veiledning til helsearbeidere og ledere i offentlige og private bedrifter, og de-briefing og oppfølging av ansatte i ulike internasjonale bistandsorganisasjoner.

Jeg mottar veiledning og kontinuerlig faglig oppdatering på klinisk arbeid av primært tre psykiatere: Gianni Francesetti, Jan Roubal og Michaela Gecele, og mine nærmeste kollegaer: Helene Fellman og Ingunn Jørstad.

Jeg er engasjert som gruppeveileder og individuell veileder i en rekke private og offentlige bedrifter (inkludert Barnevernet, AFF, Solstrandprogrammet, Hiv-Norge, Afghanistankomiteen, NORAD, UD). Har vært prosjektleder for kvalitetssikring av Helseutvalgets samtale- og veiledningstilbud og har miljøterapeutisk erfaring fra behandlingsteam i Boenheten (privat barnevernstiltak i Oslo), regionalavdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål Sykehus, og sikkerhetsavdelingen, Blakstad Sykehus.

Ni års ledererfaring i kommunikasjon og organisasjonsendringe fra FN-systemet. De siste fire årene i FN jobbet jeg som nordisk kommunikasjonsdirektør og visedirektør for UNDP (FNs utviklingsprogram). Felterfaring fra 16 land. Var bl.a. med å lede den avsluttende del av UNDPs gjennomgripende reform som involverte 3500 ansatte i 166 land.

Jeg er styremedlem i NGF med ansvar for profesjonell faglig oppdatering, og har i flere år vært ekstern sensor ved Høyskolen NGI.

Jeg er særlig inspirert av to av mine læremestre og veiledere: psykiater Gianni Francesetti, og hans forskning rundt psykopatologi som del av individets tilpassing for å kontakte omgivelsene. Les mer: Pain and Beauty.
Og psykologspesialist Margherita Spagnouolo Lobb, og hennes beskrivelse av sammenhengen mellom samtiden vi lever i og psykiske lidelser. Ler mer: Contemporary Distubances.

Psykiater Giovanni Solonia’s klinisk arbeid i relasjonell dynamikk innen feltet personlighetsfortyrrelser er inspirerende lesing. Les mer: Borderline språk og dynamik.

Min CV.

Utvalg av egne artikler/kronikker:

artikkel Urolige tider – hva gjør det med oss?
artikkel Ensomhet i Coronaens tid.
artikkel Borderline-språk i klinisk psykoterapi.
artikkel Psychotherapy in Post Modern Society.
artikkel Fra psykopatologi til kreativ tilpasning.
artikkel Et tilgjengelig psykisk helsetilbud.
artikkel Tåler vi mangfold og kompleksitet.
artikkel Forbruket eksploderer – er dette utvikling?
artikkel Vekst uten utvikling – vi velger selv.
artikkel Fattigdom – ja takk.