CV

Rolf Aspestrand, MPH, M.Sc.
psykoterapeut/veileder, ECP (European Certificate of Psycotherapy), MNGF.

UTDANNING

Master i samfunnsmedisin/folkehelsevitenskap, M.P.H. School of Medicine and Public Health, Boston University, 1991-1993. Spesialist i helsetjenester og konflikthåndtering. Dokument
Relaterte diplomer:

 • Epidemiologi: Tufts University, The New England Epidemiology Institute, 1992.
  Seks ukers seminar i Epidemiologi, Samfunnsmedisin og Biostatestikk.Dokument
 • Ledelsesmetoder i internasjonal helse. Senter for Internasjonal Helse,
  Boston University, 1991.
  Tre måneder intensivkurs med helsepersonell fra 27 land. Hovedvekt på utvikling og styring av helsepolitikk i u-land. Dokument
 • U-landsmedisin: Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo, 1995. 25 forelesninger i tropiskesykdommer, fertilitetsparametere, Aidsforebygging og etikk innen medisinsk forskning.Dokument

Master i kommunikasjon, M.Sc., Boston University, School of Communication, 1990-1992.
Avhandling om ’Helsekommunikasjon og konfliktløsning’. Dokument

Siviløkonom – Norges Handelshøyskole, Bergen.
Siviløkonomtittel mottatt i 1993 etter godkjent relevant utdannelse i USA. Dokument

Psykoterapeut:
MBT (Mentaliseringsbasert terapi), Institutt for Mentalisering, Oslo, 2012. (Training and clinical supervision in MBT by Finn Skårderud and Sigmund Karterud, MD, psychiatrists).
Dokument, Dokument2

Psychopathology and Contemporary Disturbances, Instituto di Gestalt, Roma, Italy, 2012/13. (Training and supervision by psychiatrist Giovanni Franchesetti and psychologist Margherita Spagnuolo Lobb).

European Certificate of Psychotherapy, European Association of Psychotherapy, Wien. 2011.
Dokument

Institutt for Psykoterapi, København, Danmark, 2001-2003. (Theoretical and Clinical training in Exstential Psychotherapy, Family Therapy and Gestalt Therapy. Headed by Lise Peetz-Schou, psychologist). Dokument

Norsk Gestaltinstitutt, Oslo. 2004 – 2006 (deltid). Etterutdanning/spesialisering (2011/12), individual- og gruppeterapi. MNGF. (Theoretical and Clinical training in Gestalt based psychotherapy, headed by Daan van Baalen, MD, psychiatrist.) Dokument A
Dokument , Dokument2Dokument3.Dokument4.

Bachelors of Science in Business Administration, University of San-Francisco, McLaren School of Business, 1987-1989. Spesialisering innen markedsføring og makroøkonomi. Æresmedlem av American Marketing Association for «Outstanding Scholastic Achievements in Marketing.»  Dokument

Eksamen     Kristelig Gymnasium, Oslo, Norge. 1980-1983. Eksamen Artium.
Artium

YRKESERFARING

06/03 – nå
Psykoterapeut/veileder: Jeg er leder for Aspestrand – psykoterapi & veiledning, og administrativ leder av Sentrum psykoterapi & veiledning. Jeg har 14 års erfaring innen individualterapi, parterapi og familieterapi, samt veiledning og de-briefing for 1. og 2. linje tjenesten innen barnevern, ambulerende tjenester – psykisk helse og rus. Jeg veileder helsearbeidere og ledere i offentlige og private bedrifter, og de-briefing og oppfølging av ansatte i ulike internasjonale bistandsorganisasjoner. Jeg har vært prosjektleder for samtale- og veiledningstilbudet ved Helseutvalget (www.helseutvalget.no); koordinator ved barnevernsinstitusjonen BOenheten i Oslo; miljøterapeut ved Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål Sykehus; og miljøterapeut i behandlingsteam på lukket sikkerhetsavdeling, Blakstad Sykehus.

11/99 – 03/03
Kommunikasjonsdirektør og visedirektør – UNDP’s (FNs utviklingsprogram’s) Nordiske kontor, København.

I samme periode:

 • Ledet den avsluttende del av UNDPs gjennomgripende reform: re-posisjonering og Branding av FNs utviklingsprogram (involverte 3500 ansatte i 166 land), UNDPs Hovedkontor, New York.
 • Felterfaring fra 16 land. Ledet over 30 feltturer med Nordiske Utenrikskomiteer, presse og NGOer.
 • Internasjonal presseansvarlig, UNDP Albania, Tirana.
 • Ledet FNs daglige pressebriefing og utarbeidet UNDPs mediastrategi under Kosovo-krisen.

1/96 – 11/99
FNs utviklingsprogram, Nordiske kontor, Oslo.
Informasjonsansvarlig Norge. Bygget opp ledet UNDPs informasjonskontor i Norge, og etter hvert samtlige nordiske land. Artikler: Kronikk 1, Kronikk 2, Kronikk 3.

7/94 – 12/95
Det Norske Utenriksdepartement/FN-sambandet i Norge, Oslo.
Sekretær – Norges nasjonale komité for FNs 50 års jubileum

5/93 – 7/94
FN-sambandet i Norge, Hovedkontoret, Oslo.
Presseansvarlig.

6/92 – 5/93
Social Sectors Development Strategies Inc., Boston & Ottawa
Spesialist – Helsekommunikasjon.

4/92-6/92
Center for International Health, Boston University.
Mediekonsulent

1/91-6/92
Center for Health Communication, Boston.
Assistent til direktøren

1/91-7/91
Center for Health Care Negotiation and Conflict Resolution, Boston.
Mediekonsulent

KUNNSKAP

Psykoterapi/veiledning:
14 års erfaring fra klinisk psykoterapi og veiledning. Fire års erfaring som miljøterapeut i behandlingsteam fra tungpsykiatrien.
HR/Personal:
Bred erfaring innen organisasjons- , leder- og personalutvikling, samt omorganisering og vesentlige endringsprosesser.
Ledelse:
Ni års erfaring fra FN-systemet. De siste syv år i FN’s største utviklingsorganisasjon (UNDP). Tre år som informasjonsdirektør og visedirektør for UNDPs største regionalkontor. Felterfaring fra 16 land. Meget gode resultater innen ledelse og store nasjonale og internasjonale reform- og informasjonsprosesser.

REFERANSER TILGJENGELIG VED FORESPØRSEL