Grupper

  • Gruppeterapi: Bevisstgjøring av deg selv sammen med andre. Start 14. mars 2014. Med Rolf Aspestrand.

Gruppen har 7+1 deltakere som møtes annenhver fredag, med oppstart 14. mars 12.00 – 15.00 i Rosenkrantz gate 10A.

I gruppeterapi kan du utforske hvordan du virker på dine omgivelser, og hvordan omgivelsene virker på deg. Vi tar utgangspunkt i dine og andre deltakeres behov og det som oppstår i relasjon mellom oss. I gruppen kan du erfare og utforske dine og andres reaksjonsmåter og bygge ny erfaring.

Dette er en ‘livsgruppe’ som fortsetter uten endelig sluttdato. Du binder deg til 6 ganger (av gangen). Etter 6 ganger kan du forplikte deg igjen, eller avslutte. Når en deltaker slutter, kan en ny begynne. Fullførte 6 ganger gir 18 timer godkjennt gruppeterapitimer.

For hvem: Studenter, søkere til NGI, ferdige terapeuter, personer over 18 år med og uten terapierfaring.

NOK 700.- pr person pr gang første 6 ganger. Totalt 4200.- for oppstart 6 ganger. NOK 600.- pr person pr gang etter fullførte 6 timer. Total 3600.- for fortsettelse 6 ganger.

(Påmelding til høyre på siden.)

  • Bevisstgjøring av lederrollen (HR seminar) fra 24. Mars 2014. Med Helen Fellman og Rolf Aspestrand.

Hvordan samhandler du? Lytter du mest eller er du mest opptatt av hva du selv skal si ? Er du en som bestemmer eller lar du andre bestemme mest ? Hvordan oppleves du av andre, og hvordan opplever du andre? Og hvordan er det for deg at det er slik?

Bevisstgjøring av dine og ledergruppas styrker og svakheter.

Påmelding til høyre.

  • Workshop om menneskesyn for ledere og helsearbeidere (leger, sykepleiere, sosionomer og barneværnspedagoger). Starter Februar, 2014. Med Helen Fellman og Rolf Aspestrand.

Bevisstgjøring av hvordan ditt menneskesyn påvirker deg i møte med pasienter og kolleger. Når du blir utfordret eller står fast – blir ditt menneskesyn tydelig – hvem du er og hva du gjør. Bevisstgjøring av ditt menneskesyn kan inspirere og hjelpe deg til å bli en tydeligere leder, person og kollega. Les mer…

Påmelding til høyre.

  • Gestaltterapi – praksis og teori. Mars 2014. Med Helen Fellman og Rolf Aspestrand.

For 2. og 3. års studenter ved NGI.

5 dagers varighet.

Kvamtun, Telemark.

KONTAKTSKJEMA – KOMMER