Linker

Kvalitetssikring:

Som sertifisert psykoterapeut fra European Association of Psychotherapy (EAP), forpliktes jeg til et minimum av  50 timer profesjonell faglig oppdatering (PFO), samt 120  timer regelmessig veiledning av en MNGF-godkjent veileder, innenfor de siste 3 år.

Som medlem av MNGF er jeg forpliktet til regelmessig veiledning hos en EAGT eller MNGF-godkjent veileder. Jeg er underlagt Norsk og Europeiske Forening for Psykoterapeuter som forplikter meg til å forvalte de statutter, standarder og etiske retningslinjer som er satt for å sikre høy kvalitet og forsvarlighet innen fagutøvelsen.

Vi har egen forsikringsordning og en formell klageinstans (FER) for klienter som vil benytte seg av denne.

For mer info, trykk på lenkene nedenfor:

web_nfp_logo2_400

EAP2

Sjekk hvem som er godkjente MNGF psykoterapeuter

Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)

Etiske retningslinjer og taushetsplikt (NFP)

Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF)

Norsk Gestaltinstitutt

Det humanetiske, eksistensielle menneskesyn, og den fenomenologiske metode.

Rådet for psykisk helse

European Association for Gestalt Therapy (EAGT)