Brukerundersøkelse og CORE (Clinical outcome assessment in Routine Evaluation).

For evaluering av samarbeidet:


Alle som har gått i samtaler eller veiledning får tilbud om å delta i en brukerundersøkelse.

Det er nyttig å få tilbakemelding på arbeidet vi har gjort – ikke bare direkte i dialog, men også om du ønsker på en anonym måte underveis eller i etterkant.

Intensjonen er å evaluere og lære mer om hva som har hatt god effekt i arbeidet og hva som kan forbedres.

Undersøkelsen har 10 spørsmål og tar fra 5 – 30 minutter ut fra om du velger å begrunne svarene eller ikke.

Noen vil også bli bedt om å delta i en CORE evaluering som gir data til forskning om resultater av psykoterapi.

Takk for hjelpen.


Trykk på linken her for å starte: https://www.surveymonkey.com/s/F9G6Q8M


For english speaking clients press here for the Evaluation Survey:

https://www.surveymonkey.com/s/2H9MYLC


Gå tilbake